قطار چهارشنبه‌ها

Program Picture

آیین آینه

قطار چهارشنبه‌ها
۱۹ آبان ۱۴۰۲

در این قسمت از #آئین_آینه: با یک نویسنده زن باورمند به دیانت بهایی آشنا خواهیم شد به نام «انیسا دهقانی». او در ایران متولد شده و زندگی کرده است ولی در جوانی پس از آن‌که به دلیل باورش دست‌گیر و زندانی شده، مجبور به ترک وطن می‌شود و از ایران مهاجرت می‌کند. کتاب «قطار چهارشنبه‌ها» را انتخاب کردم، چرا که فکر می‌کنم خود نویسنده نیز در جایی از زندگی شخصی خود توانسته به‌ جای حداقل چند تن از شخصیت‌های این داستان فکر کند، تصمیم بگیرد و زندگی کند. شاید هم همه آن‌ها را تجربه کرده باشد. داستان آشنای عشق به وطن و هم‌وطن‌هایی که گاهی فکر می‌کنیم: بیشترین درجه خشم‌مان را برمی‌انگیزند؛ داستان عشق‌های نافرجامی که مانند سه‌نقطه‌های بی سروته در فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها و گاهی گرگ‌ ومیش مرزبانی‌ها رها می‌مانند و دیگر هیچ صاحبی پیدا نمی‌کنند؛ داستان آن لحظه‌ای که شک می‌کنیم به فکرهایمان و گاهی فکرهایی که می‌کنیم به دودلی‌های خود. نام «انیسا دهقانی» را در موبایل خود جست‌وجو کنیم، برای چند لحظه به چهره یک زنِ مهاجرِ عاشقِ وطن خیره شویم و در دل‌هایمان پیمان ببندیم که من‌بعد گاهی در سکوت و بدون قضاوت قطارها را تماشا کنیم و مسافرهایش را دوست بداریم، شاید روزی خود ما یا عزیزان‌مان در آن قطار، یک صندلی رزرو کرده‌باشیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه