Program Picture

یک سوال، یک جواب | رضوان ۱۳۹۷

قسمت ۱
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

سوال اولِ اولین قسمت یک سوال یک جواب: به طور کلی عید رضوان چیه؟ مناسبتش چیه؟ جناب رحیمی برامون توضیح میدن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه