قسمت ۸۵ – نقشى نو: خلق جدید

Program Picture
قسمت ۸۵ – نقشى نو: خلق جدید
اسفند ۸, ۱۴۰۱

درست است که حضرت بهاءالله در آثار بعدترشان احکامى صادر نمودند و نیز این که در الواح خود تعالیمى را گنجاندند که بتواند خشونت را مهار کند، منتهی بنیاد تزلزل ناپذیر این تعالیم، همان معرفت و هشیارى است که در کتاب ایقان اساس آن را بنیان نهاده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه