قسمت ۷- اصطکاک علما با ظهور جدید

قسمت ۷- اصطکاک علما با ظهور جدید
مرداد ۲۵, ۱۴۰۰

جوّ دوران ظهور حضرت باب چنان بود که ایشان مقامات عالیه خود را به صورتى تدریجى با مردمان در میان نهادند. این‌ که سود و ثمر ظهور ایشان در همان سال‌هاى آغازین پیش از اظهار مقامات عالیه شان چه بود و این‌ که چه اثرى می‌خواستند و توانستند از راه همان ادعاها بر جامعه ایران بگذارند شایسته بحث و گفتگو است. این گفتار به پرسشى براى این پاسخ می‌پردازد

ثبت نام در خبرنامه