قسمت ۶۱ – تار و پود زندگى: تعیین مصداق بلا

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۶۱ – تار و پود زندگى: تعیین مصداق بلا
۲۱ شهریور ۱۴۰۱

گفتگوهایی که از ایوب با دوستان و اطرافیانش ضبط شده این را شفاف می‌کند که میان وارد شدن بلا بر یک فرد و نانیکویی در آن شخص رابطه ضروری‌ای در میان نیست. همین خود وظیفه شفافی را بر دوش فرد می‌گذارد که در مواقعی که دیگری را به بلایی مبتلا ببیند صرف نظر از گذشته او بر رفع آن درد بکوشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه