کتاب: مردی به نام اُوِه

Program Picture

آیین آینه

کتاب: مردی به نام اُوِه
۱۷ تیر ۱۴۰۱

در برنامه آئین آینه این هفته، آنیتا برای ما از رمان بسیار خوبی حرف می‌زنه با عنوان «مردی به نام اُوِه». رمانی که می‌تونه نگاه ما رو به زندگی تغییر بده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه