زندگی عبدالبهاء و عظمت و گستره فعالیت‌های او – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

زندگی عبدالبهاء و عظمت و گستره فعالیت‌های او – بخش ۳
۲۹ آبان ۱۴۰۰

عبدالبهاء ساخت معابد بهائی و ساختمان‌های اطراف آن که به خدمات اجتماعی و خدمات دانشگاهی و تحصیلی می‌پردازند را یکی دیگر از خطوط اقدام در زمان حیات خودش دنبال می‌کرد.
گزیده‌ای از سخنرانی آقای ایقان شهیدی در سی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه