قسمت ۳۵ – تار و پود زندگى: دوری ملا على

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۳۵ – تار و پود زندگى: دوری ملا على
۰۹ اسفند ۱۴۰۰

نه تواریخ بهائى و هم نه تواریخ غیر بهائى در خصوص رویگردانى ملا على از ظهور حضرت باب مطلبى بیان ننموده‌اند. این جاى بسى تامل است که خود صاحب کتاب ایقان که در این اثر نام ملا على را در شمار علماى مومن به ظهور حضرت باب ذکر نموده، همان نفسى است که پیرامون دور شدن او مطلبى بیان فرموده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه