قسمت ۳۴ – تار و پود زندگى: ایمان ملا على

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۳۴ – تار و پود زندگى: ایمان ملا على
۰۲ اسفند ۱۴۰۰

این همواره یکى از جذاب‌ترین گوشه‌هاى مطالعات ادیان بوده که آدمى بتواند در ذهن و کالبد مومنان دوران اولیه ظهور بنشیند و فهم بکند که آن‌ها فهم‌شان و برداشت‌شان از ظهور در همان مراحل آغازین چه بوده است. وارسى دقیق‌تر مضامین عریضه‌اى که ملا على به حضور حضرت باب نوشت در یک همچو سفرى ما را یارى خواهد نمود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه