قسمت ۳۱ – تار و پود زندگى: دوران پس از شیخ

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۳۱ – تار و پود زندگى: دوران پس از شیخ
۱۱ بهمن ۱۴۰۰

یک سال آخر زندگى شیخ از اثر فتواهاى تکفیر به دشوارى گذشت. اما بعد از آن سید کاظم رشتى باز تلاش کرد تا نظر علما را نسبت به شیخ احمد و تعالیم شیخیه برگرداند. ملا على هم در سال‌هاى پس از تکفیر شیخ بیکار ننشسته بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه