Program Picture

پادکست هفت

قسمت ۲۸
۲۳ آبان ۱۳۹۹

در قسمت بیست و هشتم از پادکست هفت، آذین خبری داره درباره تعدادی از جوانان بیروت که چگونه پس از انفجار اخیر این شهر، دست به دست هم دادند و مرکزی برای کمک رسانی و امداد به وجود آوردند. در ادامه با سهند جاوید، پژوهشگر مسائل اجتماعی، درباره‌ برابری جنسیتی و تغییرات فرهنگی که برای دستیابی به این برابری باید در سطوح اقتصادی و سیاسی‌ِ جامعه به وجود بیاد گپی می‌زنیم؛ و در انتها فرانک از دیدگاه بهائیان در خصوص نقش دین در ایجاد برابری و وحدت در جامعه خواهد گفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه