نسل‌کشی رواندا و مغازه‌‌داران نجات‌دهنده

Program Picture

قهرمانان بی‌نقاب

نسل‌کشی رواندا و مغازه‌‌داران نجات‌دهنده
۱۱ مهر ۱۴۰۰

مقدمه: شب شیشم آوریل سال ۱۹۹۴، هواپیمای حامل رئیس جمهور وقت رواندا مورد هدف قرار گرفت و هواپیما سقوط کرد. همین موضوع بهانه‌ای شد برای جنگ داخلی رواندا و نسل‌کشی گسترده‌ گروه اقلیت توتسی توسط گروه حاکم هوتو‌.
قهرمان چهل‌ و سوم، مغازه‌ داران نجات‌دهنده: تو اون دوره‌ نسل‌کشی، من و شوهرم مغازه‌دار بودیم. همه می‌دونستن که ما رابطه‌ خوبی با توتسی‌ها داریم، بنابراین بهمون مشکوک بودن که به توتسی‌ها کمک می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه