قهرمان ۴۱ و ۴۲: برادر جدیدم و خواهر بزرگه

Program Picture

قهرمانان بی‌نقاب

قهرمان ۴۱ و ۴۲: برادر جدیدم و خواهر بزرگه
۰۴ مهر ۱۴۰۰

قهرمان چهل‌ و‌ یکم، من و برادر جدیدم: وقتی یه گوینده‌ خبر محلی کلیه‌‌اش رو به همسرِ رئیسم اهدا کرد، این خبر حسابی تو شهر پخش شد و باعث شد چیزای بیشتری درمورد اهدای کلیه بفهمم.

قهرمان چهل‌ و دوم، خواهر بزرگه: اونا یه زوج مسن اهل لوئیزیانا بودن، که خیلی مسأله‌دار بودن؛ اون‌ قدری که حتی تو ایالت خودشون صلاحیت‌شون برای فرزندپذیری تائید نشده بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه