ما وارثان عشق

Program Picture

پلاک ۱۲

ما وارثان عشق
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

عشق و محبت، دو واژه‌ آشنا واسه همه‌مون هستن. کمال واقعی رو باید در عشق جستجو کرد. هدف اصلی زندگی رسیدن به عشق واقعی و الهیه و این عشقی که علت خلق شدن جهانه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه