یک اهلی کردن عاشقانه

Program Picture

پلاک ۱۲

یک اهلی کردن عاشقانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

در این قسمت می‌پردازیم به حس عمیقی که به ما انگیزه‌ ادامه دادن می‌دهد؛ حسی که توأم با امید و شادی‌ست و گاهی آمیخته با ترس و اضطراب.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه