موسیقی‌دان: رکن‌الدین مختاری

Program Picture

آیین آینه

موسیقی‌دان: رکن‌الدین مختاری
۰۷ بهمن ۱۴۰۱

در برنامه آئین آینه این هفته، آنیتا ما رو با یک موسیقی‌دان ایرانی بنام رکن‌الدین مختاری آشنا می‌کنه. با نگاهی به زندگی‌نامه و کارنامه هنری او سعی خواهیم کرد با جنبه‌های مختلف شخصیت این موسیقی‌دان بیشتر آشنا بشیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه