قهرمان ۳۰ و ۳۱: بابابزرگ و کارل

Program Picture

قهرمانان بی‌نقاب

قهرمان ۳۰ و ۳۱: بابابزرگ و کارل
۳۱ مرداد ۱۴۰۰

قهرمان سی‌ام، بابابزرگ و نجات‌دهنده‌اش: من از بچگی با مامان‌بزرگم زندگی می‌کردم. اون با هر چیز کوچیکی به هم می‌ریخت و دعوام می‌کرد. بابابزرگ‌ جیمز نمی‌تونست تو این قضیه دخالت کنه، چون بابابزرگ واقعیم نبود…

قهرمان سی‌ و‌ یکم، تکیه‌گاه: کارل از همون اول تو زندگیم حضور داشت. با این‌ که پدرِ تنی من نبود، اسمش توی شناسنامه‌ام بود. اونم به مواد اعتیاد داشته، اما وقتی من به دنیا اومدم ترک کرده، ولی مادرم همچنان به مصرف مواد ادامه داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه