پرنده خوشبختی

Program Picture

این بهار دل انگیز

پرنده خوشبختی
۰۴ فروردین ۱۴۰۰

امروز داشتم به این فکر می‌کردم که خوشی خیلی هم ربطی به این که کجا باشی و چی کار کنی نداره. خوشی چیزی نیست که بتونی به زور از یه جایی بگیریش و بکش بکش بیاریش: به زور و ضرب سفر، یا به زور هر کاری که فکر کنی خوشی میاره. خوشی مثل پرنده‌ایه که خودش باید بیاد و آروم و بی سر و صدا لب بوم دل آدم بشینه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه