Program Picture

این بهار دل انگیز

برای روح‌مان
۳۰ اسفند ۱۳۹۹

شما هم مثل من یه حس خوب زیرپوستی دارین؟ نمی‌دونم مال چیه‌ ها، اما همیشه در پایان روزهای روزه و قبل از سال نو یه هیجان خیلی خوبی دارم که حتی از خود روزهای عید هم بهتره. کلا انگار انتظار یه چیز خوب، از خود اون چیز خوب بهتره امروز پر از تدارک و انتظار عیده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه