حضرت باب که بود؟ اهداف آن حضرت چه بود؟

Program Picture

آغاز در انجام

حضرت باب که بود؟ اهداف آن حضرت چه بود؟
۲۷ مهر ۱۳۹۹

در اواخر هزاره دوم مسیحایی و کمی پس از گذشت هزار سال از هجرت رسول اکرم، طبق وعده محکم خداوند، دو شخص بزرگوار در خاک ایران زمین متولد شدند. این جا که نه در شرق و نه در غرب عالم است. در سایه‌ درخت لاشرقیه و لاغربیه. حسینعلی نوری از خانواده‌ای اصیل و وزیری معتمد و علی محمد شیرازی از خون پیامبر اسلام در شیراز پر راز و رمز، قدم به عرصه حیات این عالم نهادند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه