آغاز در انجام

آغاز در انجام

ویژه‌ برنامه‌ آغاز در انجام به مناسبت میلاد حضرت بهاءالله و حضرت باب (سال ۱۳۹۹) در دو قسمت تهیه شده است. در قسمت نخست نیوشا راد، پارسا فنائیان و استاد وحید خرسندی به قسمت‌هایی از حیات و اهداف حضرت باب می‌پردازند و در قسمت دوم نیز نیوشا راد، پارسا فنائیان و استاد بهرام فرید به قسمت‌هایی از حیات و اهداف حضرت بهاءالله. این برنامه را پارسا فنائیان تهیه کرده است.

ویژه‌ برنامه‌ آغاز در انجام به مناسبت میلاد حضرت بهاءالله و حضرت باب (سال ۱۳۹۹) در دو قسمت تهیه شده است. در قسمت نخست نیوشا راد، پارسا فنائیان و استاد وحید خرسندی به قسمت‌هایی از حیات و اهداف حضرت باب می‌پردازند و در قسمت دوم نیز نیوشا راد، پارسا فنائیان و استاد بهرام فرید به قسمت‌هایی از حیات و اهداف حضرت بهاءالله. این برنامه را پارسا فنائیان تهیه کرده است.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه