Program Picture

سوپ جوجه برای روح

قدم زدن زیر باران
۲۲ آذر ۱۴۰۲

جینی و شوهرش شام را در یک رستوران محلی خوردند و بعد از قدم زدن در فروشگاه‌های همان حوالی وارد یک فروشگاه صنایع دستی شدند. چیزهای دیدنی زیادی آن جا بود، به محض این که وارد فروشگاه شدند یک پلاک چوبی که خیلی ساده به دیوار آویزان بود توجه جینی را به خودش جلب کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه