قائم مقام فراهانی

Program Picture

کوچه فرهنگ، پلاک هفت

قائم مقام فراهانی
۰۱ بهمن ۱۳۹۵

این هفته تقدیم می‌شود به سید ابوالقاسم قائم مقام صدر اعظم ایران، سیاست‌مدار و ادیب.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه