عبدالرحیم جعفری

Program Picture

کوچه فرهنگ، پلاک هفت

عبدالرحیم جعفری
۲۴ مهر ۱۳۹۴

این هفته تقدیم می‌شود به “عبدالرحیم جعفری” بنیان‌گذار و مدیر پیشین انتشارات امیرکبیر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه