فعالیت‌های خودجوش و سازنده فردی

Program Picture

خبرنگار

فعالیت‌های خودجوش و سازنده فردی
۲۹ مرداد ۱۳۹۹

گفتگو با: آقای شیدان مجیدی، تهیه‌کننده فیلم و تئاتر.

اقدامات خودجوش و خلاق فردی و گروهی در زمینه هنر و موسیقی در ماه‌های اخیر چشمگیر بودند و در شرایط سخت بحران جهانی تندرستی، فاصله‌ها را کوتاه و دل‌ها را به هم نزدیک کردند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه