۲۷ بهمن ۱۳۹۹

فرهنگ سازی برای نسل آینده

 

تقریبا همه انسان‌ها در آگاهی از درستی یا نادرستی یک مفهوم در یک نمای کلی با هم اتفاق نظر دارند. مثلا همه عدالت را مفهومی درست و تعصب را نادرست می دانند. اما هر چه از نمای کلی به نماهای جزئی‌تر بپردازیم، چالش‌های پیش رو بیشتر خود را نشان می‌دهند. چالش‌هایی نظیر تعریف ما از عدالت یا تعصب. نمودهایی که از این صفات می‌شناسیم. میزان شجاعت در یافتن این نمودها در شخصیت خودمان و شاید از همه مهمتر میزان دانش، مهارت و توانایی ما در انتقال صحیح تعریف این مفاهیم به نسل بعد در مقام والدین یا معلم. نه تنها در انتقال تعریف بلکه در بهرمند ساختن شخصیت آن ها از مفاهیمی نظیر عدالت و حفظ شان از خطراتی نظیر تعصب.

با مرور دست آوردهای علمی در روانشناسی به خصوص در رشته تعلیم و تربیت به نتایج حیرت انگیزی دست می‌یابیم. از این جهت حیرت انگیز که این یافته‌های علمی به ما نشان می‌دهند که گاه یک عملکرد به خصوص منجر به نتیجه یا نتایجی می‌شود که در ظاهر ممکن است هیچ ارتباطی بین آن ها وجود نداشته باشد. مثلا ایجاد محیطی دور از تنش و سرشار از عشق در خانواده، دادن حس امنیت به فرزندان، تقویت حس خود دوستی از طریق تایید به جا و به موقع و همچنین آموزش صبر و بردباری، می‌تواند از آن ها انسان‌هایی بسازد که در مقایسه با افراد دیگر بسیار کمتر متعصب و بسیار بیشتر عادل باشند. احساس محبت درونی و نداشتن تعصب ؟ قابل تامل است.

آموزش بردباری به کودکان موضوع اصلی قسمت ۴۵ برنامه شنیداری کاوشی در تعصب است.

نظرات و دیدگاه نویسنده این مطلب مستقل بوده و لزوما دیدگاه‌ رسمی جامعه‌ بهائی را منعکس نمی‌کند.

سایر مقاله‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه