Program Picture

کروکی

عوامل تاثیرگذار در نابرابری‌های اقتصادی در جهان

۰۱ خرداد ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با آقای دکتر فرهاد ثابتان، اقتصاددان، همراه میشیم و درباره عوامل تاثیرگذار در ایجاد نابرابری‌های اقتصادی در جهان گپی می‌زنیم. دکتر ثابتان برامون از راه کارهای موجود برای کاهش این نابرابری‌ها میگن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه