طاهره دانش، محقق حقوق بشر

Program Picture

جمع جمعه‌ها

طاهره دانش، محقق حقوق بشر
۲۲ شهریور ۱۳۹۸

این جمعه با خانم طاهره دانش، محقق حقوق بشر در لندن همراه می‌شیم و از ایشون می‌پرسیم که در دنیای امروز ادیان چطور می‌تونن به احقاق حقوق زنان و دختران کمک کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه