ارزش معلم در دیانت بهائی

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

ارزش معلم در دیانت بهائی
۱۵ دی ۱۳۹۸

بهائیان برای معلم ارزش بسیاری قائلند، تا آن جایی که به معلم ارث تعلق می‌گیرد. دلیل این موضوع چیست؟ چرا معلمی شغل مهمی است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه