تربیت دختران در دیانت بهائی

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

تربیت دختران در دیانت بهائی
۳۰ دی ۱۳۹۷

چرا بهائیان به تربیت دختران بیش از تربیت پسران اهمیت می‌دهند؟ مگر تساوی بین حقوق زن و مرد در دیانت بهائی مطرح نیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه