ظهور دو پیامبر در یک زمان

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

ظهور دو پیامبر در یک زمان
۱۷ شهریور ۱۳۹۸

باب و بهاءالله دو پیامبری هستند که در یک زمان ظهور کرده‌اند، مگر ممکن است در یک زمان خداوند دو پیامبر برای بندگانش بفرستد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه