عالم محتاج نفثات روح القدس است

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

عالم محتاج نفثات روح القدس است
۱۲ خرداد ۱۳۹۸

عالم محتاج نفثات روح القدس است؛ یکی از تعالیم بهائی است. این تعلیم چیست؟ چگونه کار می‌کند؟ بعد از فهم این تعلیم چه تغییری ممکن است حاصل شود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه