اطاعت از حکومت

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

اطاعت از حکومت
۱۸ فروردین ۱۳۹۸

بهائیان معتقدند به اطاعت از حکومت. به این ترتیب ارتباط بهائیان با حکومت‌ها و سیاستمداران در جهان چگونه است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه