صلح اعظم و صلح اصغر

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

صلح اعظم و صلح اصغر
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

آثار بهائی را مطالعه می‌کردم و به عبارات صلح اعظم و صلح اصغر برخورد کردم، این دو چه فرقی با هم دارند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه