حل مشکلات اقتصادی

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

حل مشکلات اقتصادی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

حل مشکلات اقتصادی و تعدیل معیشت یکی از تعالیم بهاءالله پیامبر دیانت بهائی است. تعدیل معیشت یعنی چه؟ این تعلیم چگونه کار می‌کند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه