سی‌امین سال کرسی بهائی – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

سی‌امین سال کرسی بهائی – بخش ۲
۱۰ اسفند ۱۴۰۱

گفتگو با: دکتر هدی محمودی، استاد دانشگاه و متصدی کرسی بهائی.

دیدگاه کرسی بهائی برای صلح جهانی به چالش‌های جهانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه