کرامت انسان – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

کرامت انسان – بخش ۳
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

لزوم دموکراسی سیاسی، عدالت اقتصادی اجتماعی و مفهوم بهشت و دوزخ در آثار حضرت بهاءالله.
بخش سوم سخنرانی دکتر نادر سعیدی در بیست و پنجمین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی – سال ۲۰۱۵ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه