ستایش و نیایش در فرهنگ ایران و آئین بهائی – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

ستایش و نیایش در فرهنگ ایران و آئین بهائی – بخش ۲
۲۶ مهر ۱۳۹۵

بخش دوّم سخنرانی با عنوان “ستایش و نیایش در فرهنگ ایران و آئین بهائی” که در نوزدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر لندن انگلستان توسّط دکتر شاپور راسخ ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه