تمدّن ده هزار سالۀ ایران – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

تمدّن ده هزار سالۀ ایران – بخش ۱
۱۱ آبان ۱۳۹۴

بخش اوّل سخنرانی دکتر محمود کویر با عنوان “تمدّن ده هزار سالۀ ایران، مادر تمدّن‌های جهان” که در سال ۲۰۱۴ در هجدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن ارائه شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه