جهان اندیشگی حافظ – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

جهان اندیشگی حافظ – بخش ۲
۱۲ بهمن ۱۳۹۴

بخش دوّم سخنرانی با عنوان “جهان اندیشگی حافظ” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی در شهر شیکاگو آمریکا توسّط دکتر آرش نراقی ارائه شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه