زنان پیشرو و پیشگام

Program Picture

این روزها

زنان پیشرو و پیشگام
۰۶ دی ۱۴۰۰

دیانا ترخولیو، اولین زن اسپانیک است که در سازمان ناسا در آمریکا پرواز به کره مریخ را مدیریت می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه