حضرت عبدالبهاء و ایرلند

Program Picture

این روزها

حضرت عبدالبهاء و ایرلند
۰۸ آذر ۱۴۰۰

مقاله آیریش تایمز، به مناسبت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء نگاهی داره به سفرهای حضرت عبدالبهاء و مردم کشور ایرلند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه