زنان پس از حضرت باب

Program Picture

جهان پس از حضرت باب

زنان پس از حضرت باب
۰۶ آبان ۱۳۹۸

موضوع این قسمت زنان پس از حضرت باب است که سرکار خانم مینا یزدانی به سوالات مجری برنامه آزاده جاوید پاسخ داده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه