دیانت پس از حضرت باب و دیانت بهائی

Program Picture

جهان پس از حضرت باب

دیانت پس از حضرت باب و دیانت بهائی
۰۸ آبان ۱۳۹۸

دیانت پس از حضرت باب و دیانت بهائی موضوع این قسمت از برنامه است و جناب وحید خرسندی به سوالات آزاده جاوید پاسخ داده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه