زلزله، پیدایش و عواقب آن

Program Picture

خبرنگار

زلزله، پیدایش و عواقب آن
۲۶ بهمن ۱۴۰۱

گفتگو با: دکتر فرهود نوذرتاش، کارشناس مهندسی سازه.

آیا زلزله قابل پیش‌بینی است؟ چرا در برخی نقاط خرابی ناشی از زلزله بیشتر و گسترده‌تر است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه