«روشنکوه» و آن چه بر بهائیان می‌گذرد

Program Picture

خبرنگار

«روشنکوه» و آن چه بر بهائیان می‌گذرد
۱۹ مرداد ۱۴۰۱

گفتگو با: دکتر مینا یزدانی، مورخ، نویسنده، محقق و استاد دانشگاه.

تداوم آزار و اذیت شهروندان بهائی در ایران اوجی دوباره می‌گیرد، و تاریخ دوباره تکرار می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه