روز جهانی عدالت اجتماعی

Program Picture

این روزها به یاد تو

روز جهانی عدالت اجتماعی
۰۱ اسفند ۱۴۰۱

امسال تم سازمان ملل برای «روز جهانی عدالت اجتماعی» تقویت همبستگی، ترویج گفتمان و ارائه فرصت‌هاست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه