Program Picture

روزهای بی‌نشان

رخت‌شور
۲۱ شهریور ۱۳۹۶

در مورد دختر جوان بهائی است که همیشه در زندگی استرس دارد و علّتش برای خودش مشخص نیست، پس از دستگیری و رفتن به زندان قضاوت ذهنی و استرس ناشی از آن از بین می‌رود.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه