روزهای بی‌نشان

program picture

روزهای بی‌نشان

این مجموعه در مورد افرادی جوان و فعالین اجتماعی است که به خاطر به وجود آمدن سوءتفاهم ناشی از عقاید انسان دوستانه‌شان، فضای سلول انفرادی را تجربه کرده‌اند؛ در این مجموعه تحولات، چالش‌ها و تصمیمات ایشان برای ادامه این مسیر به تصویر کشیده شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه