دیگه برام دسته گل نیار

Program Picture

سوپ جوجه برای روح

دیگه برام دسته گل نیار
۱۹ شهریور ۱۳۹۹

پیرمردی که متولی یه گورستان دور افتاده و خلوت بود، هر ماه یه چک از یه زن بیمار که تو بیمارستان بستری بود دریافت می‌کرد. اون مبلغ این چک رو برای خرید دسته گل برای آرامگاه پسر این زن که دو سال پیش تو یه تصادف رانندگی کشته شده بود هزینه می‌کرد. پیرمرد از این بابت خیلی ناراحت بود که یه روز …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه